Remon Koopman

is reeds jaren actief als zelfstandig ondernemer in de facilitaire dienstverlening en technisch onderhoud. Hij heeft visie voor de uitbreiding van een groot netwerk van goede vakmensen die kwalitatief uitstekend werk verlenen. Zijn keuze gaat hierbij uit naar vakkundige mensen die eveneens prettig zijn in de omgang. Die betrouwbaar en duidelijk zijn met prijsopgaven, maar ook creatief en meedenkend met de klant.  Zodat er snel een gewenst en betaalbaar resultaat kan worden bereikt!

Ingenieur Henk Kieft

Een van onze bekwame, enthousiaste vakmensen. Hij heeft een zeer lange ervaring in allerlei bouw- en kluswerkzaamheden in binnen- en buitenland. Van het verrichten van allerlei soorten klussen en renovatieprojecten - tot en met - het aannemen en bouwen van complete villa’s, woningen en appartementen. Daarnaast heeft hij vele projecten leiding gegeven, o.a. als hoofduitvoerder en hoofd calculatie. O.a. voor de ING bank te Breukelen, Ballast Nedam en HATO Airport te Curaçao. Ook is hij leermeester/praktijkdocent geweest van leerlingen van MBO en HBO-scholen.

Hij heeft een zeer prettige manier van omgang en is goed in staat om vakmensen en een geheel bouwteam adequaat aan te sturen en te laten samenwerken.

Dit leidt tot volle tevredenheid van de klant en een uitstekend resultaat voor alle partijen!

Visie Henk Kieft over bouwteams:

Bouwteam zorgt voor lagere kosten.

Projecten worden nog te weinig in bouwteamverband gerealiseerd. En dat is jammer, want deze wijze van werken biedt juist veel voordelen. Zo verlaagt het onder andere de

kans op eventuele faalkosten. Het is vaak vooral koudwatervrees en een gebrek aan onderling vertrouwen, die opdrachtgevers en opdrachtnemers ervan weerhouden om projecten in integraal bouwteamverband te realiseren. Die vrees is onterecht. De ervaring leert namelijk, dat de uitvoering van projecten in de meeste gevallen veel efficiënter verloopt. Ook is het voor partijen een verademing om niet tegenover maar juist met elkaar te werken. Het begint door uit te spreken wat men van elkaar verwacht. Wat willen we met elkaar bereiken en hoe laten we het proces verlopen? Het formuleren van een gemeenschappelijk doel c.q. eindproduct is daarbij essentieel. Het definiëren van het eindproduct kan op basis van investeringskosten, techniek, exploitatielasten, gebruikerscomfort en/of architectuur, etc. Waar het hierbij om gaat is dat voor iedereen helder is wat er gerealiseerd moet worden en welke verantwoordelijkheid c.q. belang elke partij daarin heeft.

 

Soepeler verloop bouwproces.

Door energie te steken in die voorfase verloopt de uitvoering een stuk soepeler. De partijen hebben zich immers gecommitteerd aan het gemeenschappelijke doel en gaan daar actief mee aan de slag. Iedereen werkt toe naar hetzelfde einddoel en dat geeft een positieve impuls. Veel ervaring heb ik opgedaan op Curaçao, projecten van Ballast Nedam in combinatie met lokale aannemers. Ook een project van ING Bank te Breukelen is onder een speciaal bouwteam uitgevoerd, waar ik als uitvoerder/projectleider functioneerde. Vanaf het voorlopig ontwerp hebben wij met elkaar aan tafel gezeten. Met intensieve sessies hebben we elkaar zowel persoonlijk als professioneel in het begin beter leren kennen. Door zo’n traject ga je elkaars belangen kennen en vervolgens respecteren en dat betaalt zich in de uitvoering terug. Uiteindelijk is het project in tien maanden tijd en binnen het budget gerealiseerd. Er waren veel fouten in het oorspronkelijke ontwerp van de architect, maar door dit uitvoeringsproces is het voor ING Bank binnen het budget gebleven. Deze manier van samenwerken is tijdloos en niet afhankelijk van een hoog- of laagconjunctuur. Kostenbesparing is altijd een belangrijk aspect en bouwen in een teamverband kan hierbij een uitkomst zijn. Wanneer je met elkaar afspreekt wat de investeringskosten zijn, kun je  met elkaar ook benoemen welke kwaliteit daarbij haalbaar is.  Zo heeft het alleen voordelen. Mocht het tussen de partijen onverhoopt niet klikken dan komt men daar in een heel vroegtijdig stadium achter en is er ruimte om de samenwerking te beëindigen. In de traditionele werkwijze is het, zoals bekend, vaak een stuk lastiger om uit elkaar te gaan.

 

Efficiënter

Het belangrijkste argument om vaker bouwteams te formeren is echter het terugdringen van de kosten. Wanneer er efficiënter en doelgerichter wordt gewerkt leidt dit onmiskenbaar tot lagere kosten voor de opdrachtgever en een vermindering van de directe faalkosten bij de opdrachtnemer. Daarnaast bespaart de opdrachtgever ook op kosten omdat hij geen inefficiënt ontwerp in de markt zet wat tijdens de rit tegen meerkosten weer moet worden bijgesteld. Wie hardop kan zeggen, dat de traditionele manier van werken goed gaat en complexere projecten daarmee op een optimale wijze tot stand komen, moet zeker zo doorgaan. Diegenen die dat echter niet onderschrijven, moeten hun reserves opzij zetten en het gewoon proberen. Want alleen door te doen, zo is onze ervaring, kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers van elkaar leren en het bouwteammodel verder brengen.