Remon Koopman
is reeds jaren actief als zelfstandig ondernemer in de facilitaire dienstverlening en technisch onderhoud. Hij heeft visie voor de uitbreiding van een groot netwerk van goede vakmensen die kwalitatief uitstekend werk verlenen. Zijn keuze gaat hierbij uit naar vakkundige mensen die eveneens prettig zijn in de omgang. Die betrouwbaar en duidelijk zijn met prijsopgaven, maar ook creatief en meedenkend met de klant. Zodat er snel een gewenst en betaalbaar resultaat kan worden bereikt!

Henk Kieft

Een van onze bekwame, enthousiaste vakmensen is ingenieur Henk Kieft. Hij heeft een zeer lange ervaring in allerlei bouw- en kluswerkzaamheden in binnen- en buitenland. Van het verrichten van allerlei soorten klussen en renovatieprojecten - tot en met - het aannemen en bouwen van complete villa’s, woningen en appartementen. Daarnaast heeft hij vele projecten geleid, o.a. als hoofduitvoerder en hoofd calculatie. O.a. voor de ING bank te Breukelen, Ballast Nedam en HATO Airport te Curaçao. Ook is hij leermeester/praktijkdocent geweest van leerlingen van MBO en HBO- scholen.

Hij heeft een zeer prettige manier van omgang en is goed in staat om vakmensen en een geheel bouwteam adequaat aan te sturen en te laten samenwerken.
Dit leidt tot volle tevredenheid van de klant en een uitstekend resultaat voor alle partijen!

Visie Henk Kieft over bouwteams:

Bouwteam zorgt voor lagere kosten.

Projecten worden nog te weinig in bouwteamverband gerealiseerd. En dat is jammer, want deze wijze van werken biedt juist veel voordelen. Zo verlaagt het onder anderen de kans op eventuele faalkosten.
Het is vaak vooral koudwatervrees en een gebrek aan onderling vertrouwen, die opdrachtgevers en opdrachtnemers ervan weerhouden om projecten in integraal bouwteamverband te realiseren. Die vrees is onterecht. De ervaring leert namelijk, dat de uitvoering van projecten in de meeste gevallen veel efficiënter verloopt. Ook is het voor partijen een verademing om niet tegenover maar juist met elkaar te werken. Het begint door uit te spreken wat men van elkaar verwacht. Wat willen we met elkaar bereiken en hoe laten we het proces verlopen? Het formuleren van een gemeenschappelijk doel c.q. eindproduct is daarbij essentieel. Het definiëren van het eindproduct kan op basis van

investeringskosten, techniek, exploitatielasten, gebruikerscomfort en/of architectuur, etc. Waar het hierbij om gaat is dat voor iedereen helder is wat er gerealiseerd moet worden en welke verantwoordelijkheid c.q. belang elke partij daarin heeft.